Участие на деца от ДГ" Биляна " в Празника на детските коледарски групи Ямбол - 19.12.2018г.

Весели празници!


"Детство мое!"

- изложба от детски рисунки с дърво на усмивките. Върху всяка една от тях е написано, какво прави детето щастливо.Седмица на здравето в ДГ "Биляна"

Спортен празник "Здрави и хармонични"

 Седмица на здравето в ДГ "Биляна"

                                             Демонстрации на групите по футбол и карате

Седмица на здравето в ДГ "Биляна"

"Бабината питка" - творческо ателие с драматизация

Седмица на здравето в ДГ "Биляна"

"Пътят на хляба" - образователна презентация

Седмица на здравето в ДГ "Биляна"

Детски празник с образователни игри

Седмица на здравето в ДГ "Биляна"

"За да бъда здрав" - викторина в Трета подготвителна група

                                                        ЧЕРВЕН, ЧЕРВЕН ВЕЛИКДЕН!

                                                              Творческо ателие за деца и родители!

УРОК ПО ТРУДОЛЮБИЕ: ОЙ ЛАЗАРЕ, МОЙ ЛАЗАРЕ-Пролетен празник в ДГ "Биляна".

СНИМКИ ОТ НАЧАЛО НА УЧЕБНАТА ГОДИНА

15.09.2017г.